Proiecte

Proiecte (6)

Zilele Voluntariatului

10 Apr 2016
Written by

Perioada / loc de desfăşurare: 05.10.- 12.10.2015/ MUNICIPIUL Slatina.
Parteneri: Consiliul Judeţean al Elevilor Olt, Asociaţia Spirit Activ pentru Progres Slatina.
Scopul proiectului: Formarea unui comportament ecologic adecvat prin derularea de acţiuni concrete de igienizare şi ecologizare.
Obiectivele proiectului:
1. Dezvoltarea la cei 25 de participanţi a unor atitudini şi comportamente pozitive în scopul protejării mediului.
2. Promovarea voluntariatului prin activităţi de ecologizare / igienizare. Rezultate obţinute:
- Prin participarea la proiect tinerii şi-au format deprinderi şi abilităţi ecologice dar şi-au dezvoltat şi capacitatea de relaţionale,
- Promovarea voluntariatului în rândul tinerilor ? prezintă importanta deosebită deoarece prin activităţile de voluntariat se creionează mai bine setul de valori după care tinerii se orientează in viaţă. Prin participarea la activităţile proiectului 9 cei 25 de tineri au devenit mai responsabili în ceea ce priveşte importanţa unui mediu curat.

SOS Terra

10 Apr 2016
Written by

Perioada / loc de desfăşurare: 01.11,- 20.11.2015/ municipiul Slatina. Parteneri: Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina.
Scopul proiectului: Cunoaşterea şi înţelegerea unor comportamente şi procese ale lumii vii, utilizate de către om şi consecinţele acestora asupra mediului.
Obiectivele proiectului:
1.Implicarea a 100 de elevi de la clasele cu specializare in protecţia mediului, în activităţile proiectului.
2.Formarea unei atitudini motivante şi responsabile faţă de menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător şi a unor deprinderi de conservare a naturii,
Rezultate obţinute:
- Activităţile din cadrul proiectului au condus la conştientizarea privind prevenirea şi rezolvarea problemelor de mediu, in rândul elevilor, asimilarea unor deprinderi de viaţă care reduc impactul negativ asupra mediului, precum şi promovarea unor atitudini pozitive de ocrotire a mediului înconjurător.
- Proiectul a condus la îmbunătăţirea atitudinii grupului ţintă faţă de mediu şi problemele acestuia. Prin implicarea elevilor în proiect s-a obţinut sporirea competenţelor acţionale ale lor în vederea unei integrări socio-comunitare.

Si ideea ta conteaza

10 Apr 2016
Written by

Perioada / loc de desfăşurare: 01.11- 30.11.2015/ municipii ! Slatina-
jud.Olt.
Parteneri: Centrul Judeţean de Resurse şi Asistentă Educaţională Olt.
Scopul proiectului: Dezvoltarea competenţelor în domeniul educaţiei nonformale în vederea exercitării cetăţeniei active.
Obiectivele proiectului:
1. Stimularea performanţei şi potenţialului a 120 de elevi prin metode de educaţie nonformală pe parcursul a 30 de zile.
2. Promovarea şi implementarea ulterioară a celor mai bune trei proiecte înscrise în concurs.
Rezultate obţinute:
- Elevii participanţi au devenit mai conştienţi şi mai responsabili m ceea Cf priveşte implicarea lor în viaţa comunităţii.
- Proiectul a condus la elaborarea de către echipele participante a unor miniproîecte ca rezultat al iniţiativei tinerilor coroborată cu problemele şi
necesităţile lor.

Interacţiune prin acţiune

10 Apr 2016
Written by

Perioada / loc de desfăşurare: 01.05.- 30.06.2015 / Slatina, Călimăneşti.
Parteneri: Consiliul Judeţean al Elevilor Olt.
Scopul proiectului: Promovarea Consiliului Judeţean al Elevilor
Olt.
Obiectivele proiectului:
1.Conştientizarea importanţei educaţiei, învăţării şi instruirii în afara instituţiilor educaţionale.
2.Participarea a 32 de elevi la un schimb de experienţă intre Consiliul Judeţean al Eelevilor Olt şi Consiliul Judeţean al Elevilor Vâlcea.
Rezultate obţinute:
- Cei 32 de participanţi au aprofundat tehnicide dezvoltare personală, descoperind multiplele avantaje ale educaţiei nonformale. Atelierele au consolidat atitudinile, deprinderile, potenţialul creativ al tinerilor.
- Proiectul a reunit 32 de elevi care fac parte din Consiliul Judeţean al Elevilor Olt care s-au implicat în activităţile proiectului şi care au avut rolul de a disemina informaţiile despre proiect.

CARAVANA D.J.S.T. - C.J.E. OLT

09 Apr 2016
Written by

Perioada / loc de desfăşurare: 10.09.- 30.09.2015 / judeţul Olt.
Parteneri: Consiliul Judeţean al Elevilor Olt, Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt.

Scopul proiectului: Creşterea gradului de conştientizare, promovarea unei atitudini pozitive faţă de educaţia nonformală.
Obiectivele proiectului:

1. Asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea tinerilor la activităţi extracuriculare flexibile şi inclusive.
2. Distribuirea de materiale de promovare a activităţii Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Olt şi a Consiliului Judeţean al Elevilor Olt.
Rezultate obţinute:
- Proiectul şi-a propus să dezvolte eficient potenţialul tinerilor, totodată să îmbunătăţească cunoştinţele şi abilităţile lor.
- Materialele distribuite în cadrul întâlnirilor au avut drept scop informarea cu privire la rolul şi activitatea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Olt precum şi a Consiliului Judeţean al Elevilor Olt, dar şi a oportunităţilor de colaborare cu cei doi parteneri.

Titlul proiectului: "2 - 9 MAI Ziua Tineretului - Ziua Europei” ,

Perioada / loc de desfăşurare: 02.05.- 09,05.2015 in municipiile Slatina şi Caracal,
Parteneri: Club Sportiv Şcolar Caracal, Consiliul Judeţean al Elevilor Olt, Şcoala Ştefan Protopopescu Slatina,
Scopul proiectului: Creşterea gradului de implicare a tinerilor In evenimente specifice domeniilor lor de interes.

Obiectivele proiectului:

1. Participarea unui număr de 200 de tineri la manifestări sportiv-

educative, pe parcursul unei săptămâni,

2, Creşterea nivelului de asumare a tinerilor a unui rol activ la nivel personal şi social.
Rezultate obţinute:

- Participanţii au beneficiat de alternative de valorificare în mod recomfortant a deprinderilor şi priceperilor motrice, de cimentare a trăsăturilor pozitive de caracter prin participarea la competiţiile sportive, Dezbaterea cu tema „9 Mai Ziua Europei” a avut rolul de consolidare a cunoştinţelor tinerilor privind instituţiile şi valorile europene, cetăţenia activă, politici europene, drepturile şi obligaţiile cetăţenilor din spaţiul europen.
- Participanţii au conştientizat importanţa educaţiei nonformale complementară procesului educativ, rezultând o educaţie dinamică, centrată pe valori autentice, care pregăteşte generaţiile viitoare >mtr-o manieră constructivă şi activă .

Despre noi

Bine ati venit pe site-ul DJST Olt!

Pe site-ul nostru gasiti ultimele evenimente si stiri din domeniul competitiilor sportive.

 

Contacts

  urbanus (@) yoursite.com
  +555.123.4567
  +555.123.4568
  2nd Ave and Urbanus

Keep in Touch