Prezentare D.J.S.T. Olt

Direcţia Judeteana pentru Sport si Tineret Olt (D.J.S.T.) este organizata in baza HG 776 2010 si funcţionează ca serviciu public deconcentrat al Ministerului Tineretului si Sportului, cu personalitate juridica.
Direcţia Judeţeană pentru Sport si Tineret Olt a preluat personalul, activitatea, patrimoniul si bugetul Direcţiei pentru Sport a Judeţului Olt si al Direcţiei pentru Tineret a Judeţului Olt| care s-au desfiinţat, conform prevederilor art* 5 din Ordonanţa Guvernului nr* L5/2010 privind unele masuri de reorganizare a activitatilor de tineret si sport.
Direcţia Judeţeană pentru Sport si Tineret Olt asigura implementarea la nivel judeţean a strategiei si politicilor Guvernului in domeniile sportului si tineretului si îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
a.asigura punerea in aplicare la nivelul judeţului a strategiei si programelor Ministerului Tineretului si Sportului in domeniile sportului si tineretului;
b.utilizează centrele de agrement pentru tineret in scopul desfăşurării de activitati recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii si tineret:
c.urmăreşte aplicarea si controlul respectării actelor normative din domeniile sportului si tineretului;
d* colaborează cu celelalte instituţii deconcentrate, cu organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autoritatile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, cu persoane juridice de drept public sau privat, romane sau străine;
e. organizează si desfasoara acţiuni de si pentru tineret, acţiuni culturale, artistice, distractive, educative, turistice interne si internaţionale, sportive si dc agrement pentru tineri, in taberele sau centrele de agrement;
f.elaborează calendarul anual de acţiuni de sport si tineret proprii sî in parteneri at si ii inainteaza conducerii Ministerului Tineretului si Sportului;
g* actioneaza in colaborare cu autoritatile administraţiei publice locale pentru dezvoltarea bazei materiale din centrele de agrement din fondurile alocate de la Ministerului Tineretului st Sportului si din alte fonduri, precum si pentru modernizarea si optimizarea serviciilor pentru sport si tineret;
h. asigura sprijin dc specialitate pentru realizarea de programe si proiecte de si pentru tineret, precum si pentru sport de către instituţii publice locale;
L colaborează, cooperează si dezvolta parteneri ate cu persoane fizice si juridice, in vederea îndeplinirii obiectivelor in domeniile sportului si tineretului;
j.organizează, participa, monitorizează si evalueaza acţiunile in domeniile sportului si tineretului;
k.organizează baza de date eu organizaţiile ncguvernamentalc de si pentru tineret din judeţ;
l.organizează tabere tematice, activitati de recreere, seminarii, cursuri pentru educaţia non formala pentru tineri si studenţi;
m.organizează si implementează programe cu caracter social pentru copii si tineri, cu precădere pentru cei defavorizaţi;
n+ propun Ministerului Tineretului si Sportului înfiinţarea sau desfiinţarea centrelor pentru tineret pe care le coordonează, in vederea derulării activitatUor dc informare st consiliere pentru tineret;
o. finanteaza unele programe speciale pentru sportivi, secţii sau echipe din raza administrativ-terîtoriala.
Direcţia Judeţeană pentru Sport sî Tineret Olt îndeplineşte si atribuţiile prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea educaţiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare, precum sî alte atribuţii stabilite prin regulamentele aprobate de Ministerului Tineretului si Sportului si prin acte normative specifice domeniului lor de activitate,

Read 1494 times Last modified on 08 Apr 2016

Despre noi

Bine ati venit pe site-ul DJST Olt!

Pe site-ul nostru gasiti ultimele evenimente si stiri din domeniul competitiilor sportive.

 

Contacts

  urbanus (@) yoursite.com
  +555.123.4567
  +555.123.4568
  2nd Ave and Urbanus

Keep in Touch